17. marts 2023 Facebook LinkedIn Twitter

Filosofiolympiade

Radir har kvalificeret sig Filosofiolympiaden. Hun er dermed klar til finalen i en landsdækkende essaykonkurrence for alle, der har filosofi på gymnasialt niveau. Der er 30 deltagende hold/klasser med i konkurrencen, og kun 20 elever er gået videre til finalen. Radir er en af dem, og det er ret flot, for konkurrencen er benhård. Vinderen af den danske finale - hvor essayet skal skrives på engelsk - går videre til den europæiske finale, der afholdes i Athen, så der er en stor oplevelse i vente, hvis Radir vinder den danske finale. Hendes essay tager for øvrigt afsæt i følgende citat af Jeremy Bentham, som af filosofikyndige anses for at være en slags faderskikkelse for den særlige filosofiske retning, der kaldes utilitarismen: ”En handling kan da siges at være i overensstemmelse med nytte princippet eller for kortheds skyld med nytten (i betydningen samfundets nytte som helhed), når den tendens, den har til at øge samfundets lykke, er større end enhver anden tendens, der har til at formindske den”.Return til nyhedsoversigten