21. marts 2021 Facebook LinkedIn Twitter

"Første skoledag" efter nedlukningen

Den 18. marts havde 1.d ligesom mange af de andre klasser på gymnasiet "første skoledag" efter nedlukningen, og det foregik selvfølgelig ude i det gode vejr. Dagen startede med team building-øvelser sammen med deres idrætslærer Margrethe, og efter spisepausen skulle eleverne bl.a. tage billeder, der kunne symbolisere den kultur, som de håber vil komme til at kendetegne 1.d i den resterende del af deres gymnasietidReturn til nyhedsoversigten