31. januar 2022 Facebook LinkedIn Twitter

Masser af god SRP-stemning i Det Boglige Hus

Hele formiddagen har der været en summen af samtaler i og omkring Det boglige hus, hvor alle 3.g-elever har haft en halv skoledag til at arbejde med deres studieretningsprojekt (SRP) og i den forbindelse haft de første vejledningssamtaler, som skal lede dem frem imod at lave problemformuleringer til deres projekter. Corona-situationen betyder, at en del vejledere og elever har deltaget i samtalerne virtuelt, så det er godt, at alle her på gymnasiet har vænnet sig til, at den slags sagtens kan lade sig gøre. Vi håber, at alle 3.g'erne har haft en god og produktiv formiddag og regner med, at der som altid kommer masser af spændende studieretningsprojekter ud af deres anstrengelser!Return til nyhedsoversigten