MasterClass Biologi/Biotek på tur til København

Astrid og Katinka fra 3u fortæller:

Fra mandag d. 6. november til onsdag d. 8. november var vi 10 elever fra MasterClass Biologi/Biotek i København på ekskursion med elever fra Silkeborg og Næstved Gymnasium.
Den første dag hørte vi foredrag hos U-turn omhandlende rusmidler og unge. Her tilbød de behandling af forskellig art til unge under 25 år med et større forbrug af rusmidler. De unge var selv var kommet til den konklusion, at de havde brug for behandlingen. Om aftenen gik vi til Assistens Kirkegården på Nørrebro for at lytte efter flagermus, dog uden held.

Tirsdag gik turen mod KU PharmaSchool hvor vi hørte om farmaceutuddannelsen, samt forskellige foredrag om rusmidlers indvirkning på bevidstheden, samt udvikling af ny medicin, med nogle af de samme virkninger som rusmidlerne havde på kroppen. Vi fik også lov til at få et kig ind i et af deres laboratorier, hvor de bl.a. var i gang med at skære tynde skiver af mussehjerner ud til deres forsøg.

Tidligt onsdag morgen begav vi os mod Helsingør-akvariet, hvor vi først fik et oplæg om Øresunds hydrografi, hvorefter vi skulle igennem tre forskellige aktiviteter: rundtur i akvariet, sejltur og hydrografiske undersøgelser, og så lige en frisk snorkeltur i havet ud for akvariet. 

 

På vegne af masterclass eleverne