25. maj 2023 Facebook LinkedIn Twitter

Miljø og klima bliver nu skrevet ind i alle gymnasiers formålsparagraf

Her på Svendborg Gymnasium er vi decideret begejstrede over, at miljø og klima nu bliver skrevet ind i alle gymnasiers formålsparagraf med virkning fra næste skoleår! 🌍 
Vi har nemlig allerede igangsat diverse initiativer på området. For en måned siden blev det første møde i vores nye Bæredygtighedsudvalg afholdt, og som det fremgår af billeder var der virkelig god opbakning fra både elever og medarbejdere. Der er da også fuld gang i arbejdet med alt fra ude-områder over affaldssortering til bæredygtighed i undervisningen, og så er vi selvfølgelig stadig glade for, at vi startede året med at få installeret flere solceller på taget, som betyder, at vi kan spare mere end 40.000 kWh om året. Vi ser frem til at sætte endnu mere fokus på bæredygtighed og klima i det kommende år, og vi skal nok sørge for at følge de mange gode initiativer tæt her på gymnasiets SoMe-profiler!Return til nyhedsoversigten