14. december 2022 Facebook LinkedIn Twitter

Pressemeddelelse

Visionær ny rektor på Svendborg Gymnasium

 

Rektor på Faaborg Gymnasium Jesper Hasager Jensen bliver den 1. februar 2023 ny rektor på Svendborg Gymnasium

 

En enig bestyrelse har efter et grundigt rekrutteringsforløb med et meget stærkt ansøgerfelt besluttet at ansætte 42-årige rektor Jesper Hasager Jensen som ny rektor på Svendborg Gymnasium. Med valget af Jesper Hasager Jensen har bestyrelsen besluttet at ansætte en rektor med et visionært blik på Svendborg Gymnasiums fortsatte udvikling, stor undervisnings- og ledelseserfaring samt et stærkt engagement i Sydfyn.

 

- Jesper Hasager Jensen er en fremsynet leder, som med stort engagement er optaget af unges uddannelse og almendannelse. Jesper Hasager Jensen har fokus på vigtige spørgsmål som uddannelseskvalitet, bæredygtighed, samarbejde og hvordan gymnasieskolen med stærke fællesskaber kan støtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor ungdomsgenerationen i stigende grad oplever mistrivsel. Med Jesper Hasager Jensen får Svendborg Gymnasium en kompetent rektor, som brænder for fortsat at udvikle gymnasiet som en vigtig samfundsaktør på Sydfyn, udtaler bestyrelsesformand Thomas Buchvald Vind

 

Jesper Hasager Jensen har siden april 2019 været rektor på Faaborg Gymnasium, hvor han har skabt synlige resultater med meget positive trivselsmålinger på gymnasiet. Erfaringen tæller desuden at være både vicerektor og uddannelsesleder på Faaborg Gymnasium og pædagogisk leder på Johanneskolens Gymnasium. Jesper Hasager Jensen har desuden mangeårig undervisningserfaring i samfundsfag og historie fra Frederikssund Gymnasium og Kalundborg Gymnasium.

 

Jesper Hasager Jensen er oprindelig uddannet Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitet med studier undervejs på National University Ireland Maynooth og Københavns Universitet. I 2010 erhvervede Jesper Hasager Jensen pædagogikum på Kalundborg Gymnasium og afsluttede i 2022 en masteruddannelse i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet.

 

- Jeg ser med stor glæde frem til at blive en del Svendborg Gymnasium. Jeg har fulgt skolen tæt de sidste år og glæder mig meget til samarbejdet med både medarbejdere og elever. Samtidig håber jeg at kunne bidrage positivt til udviklingen af både det sociale og faglige miljø i tæt fællesskab med alle på og omkring gymnasiet, udtaler Jesper Hasager Jensen.

 

Privat er Jesper Hasager Jensen bosiddende i Vester Skerninge, Ollerup, med hustru og to børn. Jesper Hasager Jensen tiltræder stillingen som rektor på Svendborg Gymnasium den 1. februar 2023, hvor han afløser Tine Spanggaard, der siden den 1. oktober 2022 har fungeret som konstitueret rektor efter, at rektor Jesper Vildbrad gik på pension efter 17 år som rektor på Svendborg Gymnasium.

 

 Return til nyhedsoversigten