Projekt Forskerspire

At være med i Projekt ForskerSpirer var en fed oplevelse, fordi man fik lov at arbejde selv med sit projekt og fordybe sig i noget, man selv havde valgt, hvilket var me​get spændende.
Derudover har turene til KU og AU været lærerige og indsigtsfulde i universitetslivet, samtidig med at man fik mange gode faglige midler til at gribe en større opgave an.
Jeg synes også at det er godt at projektet ikke udelukkende er forbeholdt de naturvidenskabelige elever, da der også er mulighed for at skrive om forskning inden for humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidensk.

Jessica, 3.a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Forskerspirer giver elever fra 2g ig 1hg med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og i samarbejde med en forsker, udarbejde forslag til et forskningsprojekt.

Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Svendborg Gymnasium og HF har deltaget i projektet i flere år og har flere gange nået finalen i konkurrencedelen af projektet. I år deltog 4 elever fra SG, Jessica fra 3a, Klara fra 3x, Johannes fra 3y og Mathies fra 3z. Mathies kom i finalen med projektet: Detektion og Kvantificering af Mikroplastik i Marine relaterede Fødevareprodukter ved brug af Fluorescens.

Projekt Forskerspirer giver elever fra 2g ig 1hg med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og i samarbejde med en forsker, udarbejde forslag til et forskningsprojekt.