30. marts 2023 Facebook LinkedIn Twitter

Rektors status efter 2 måneder på Svendborg Gymnasium

Efter to måneder med tusinde nye indtryk står Svendborg Gymnasium mere og mere for mig, som et sted med et utroligt engagement og virkelig mange muligheder for eleverne. Et engagement, der både kommer til udtryk, når der spilles musik til morgensamlingerne og afholdes sociale arrangementer her på gymnasiet, men som f.eks. også er meget tydeligt, når vi har besøg af elever og lærere fra udenlandske skoler. I marts og april er der således besøg fra både Italien, Spanien, USA og Mexico, og det er stor oplevelse for os alle at opleve, hvordan de elever, der deltager i udvekslingsrejserne, begejstres over mødet med jævnaldrende unge fra andre lande. Jeg oplever ligeledes et stort engagement i den daglige undervisning indenfor alle de forskellige fag og en åbenhed overfor nye idéer, der har gjort det muligt at sætte en masse nyt initiativer i gang. Jeg har personlige samtaler på en halv time med alle medarbejdere inden sommerferien for at finde kernen i skolens kultur og få inspiration til, hvor vi skal hen herfra, og det er præcis lige så spændende, som jeg havde håbet på.

FÆLLESSKAB
Blandt de nye initiativer er en række ændringer, der skal skabe mindre pres og bekymring hos eleverne. Tiltagene skal styrke fællesskabet og overskuddet hos den enkelte. Først og fremmest er strukturen bag skemaet fra næste år ændret, så alle elever får betydeligt kortere skoledage. Vi håber dette giver overskud til at deltage i de utroligt mange ekstra tilbud indenfor sport, musik, globalt samarbejde og tusind andre ting på Svendborg Gymnasium. Samtidig håber vi, at det giver bedre overskud til at komme i dybden med skriftlige afleveringer. Inden længe kommer der flere tiltag, der skal skabe ro omkring de mange afleveringsopgaver og forhåbentligt samtidig hæve niveauet.
Vi tror på, at fællesskabet er afgørende for alles trivsel, og derfor har vi også indført ”Ud af klassen og ind i fællesskabet” i alle spisepauser, så eleverne bliver motiveret til at spise frokost sammen ude i fællesarealerne. Derudover er der planlagt en stor fællesskabsdag d. 4. maj med en masse aktiviteter, som afsluttes med en fredagscafé for alle elever på gymnasiet. Vi genåbner desuden debatten om brugen af telefoner i skoletiden, fordi vi vil styrke det fysiske fællesskab og skærpe koncentrationen. Elevrådet arrangerer fællesskabsdagen, ligesom de bliver taget med på råd, når ændringen af skemaet skal føres ud i livet, og de bliver de første til at drøfte nyt tiltag ift. brugen af telefoner.

BÆREDYGTIGHED
Svendborg Gymnasium er allerede en meget bæredygtig skole, som får alt vores strøm fra grønne forsyningskilder, og vi er stolte af vores mange nye solceller. Vi deltager i klimaalliancen samt klimahandledagen, og samtidig får vi en masse nye ting til at ske ift. biodiversitet og engagement omkring bæredygtighed. Der er altså allerede er en række tiltag, hvor lærere, elever og ledelse arbejder sammen for at gøre gymnasiet endnu ”grønnere”, men nu samler vi alle disse grupper i Bæredygtighedsudvalget for at skærpe vores indsats på dette område. Der er i ledelsen desuden truffet beslutning om nye bæredygtige regler for studierejser, der meget snart præsenteres, og som kommer til at nedbringe vores CO2-udledning betragteligt og samtidig fastholder gymnasiets status som et af de mest globalt orienterede i Danmark.
Det skal selvfølgelig også nævnes, at vi så småt er i gang med at arbejde med, hvordan der kommer en endnu bedre dialog mellem lærere og ledere omkring undervisningen, så vi kan sikre den meget høje kvalitet på skolen, og at vi i ledelsen er begyndt på drøftelser frem mod en ny vision for skolen. En vision hvor fællesskab, bæredygtighed og kvalitet uden tvivl bliver centralt.
Til sidst skal nævnes, at de fantastiske fester på skolen også er blevet gjort endnu bedre med langt flere aktiviteter, og at vi allerede er begyndt at overveje, hvordan blandt andet Gallafesten kan blive endnu mere festlig til næste år.
Alt i alt sker der faktisk en hel del på blot to måneder i en ellers hel normal hverdag som ny rektor, og så fik jeg slet ikke nævnt, hvor mange søde elever, lærere, ledere, pedeller og sekretærer jeg har mødt på så kort tid.Return til nyhedsoversigten