01. maj 2023 Facebook LinkedIn Twitter

Så er vores nye udvalg Bæredygtighedsudvalg i gang

Så er vores nye udvalg Bæredygtighedsudvalg i gang! 🌍 For en uge siden blev det første møde i Bæredygtighedsudvalget afholdt, og omkring 25 elever samt lærere, ledere og en repræsentant fra teknisk afdeling deltog. Det var et virkelig udbytterigt møde, hvor der bl.a. blev nedsat underudvalg, som fremover skal arbejde med alt fra ude-områder over transport og affaldssortering til bæredygtighed i undervisningen. Vi glæder os alle til at følge Bæredygtighedsudvalgets videre arbejde med skabe en reel og praktisk gennemførlig bæredygtig udvikling i her på gymnasiet! Der er for øvrigt stadig plads til flere engagerede medlemmer i udvalget, så send en besked til rektor, hvis du gerne vil med til det næste møde.Return til nyhedsoversigten