Samarbejde til gavn for fremtidens ungdomsuddannelser

Samarbejde til gavn for fremtidens ungdomsuddannelser på Sydfyn

Bestyrelserne for tre sydfynske ungdomsuddannelsesinstitutioner har ambitioner om i fællesskab at styrke fremtidens ungdomsuddannelser i lokalområdet.

Svendborg Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier har besluttet at undersøge fordelene ved et udvidet/tættere samarbejde mellem de tre institutioner.

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvordan sikrer vi, at de unge på Sydfyn får den bedste ungdomsuddannelse?” 

Vores hensigt er at gavne både de unge og lokalsamfundene i det sydfynske. Hvis vi fremover skal have inspirerende og motiverende uddannelser, har vi brug for institutioner, som kan leve op til følgende:       
 

  • At sikre det lokale uddannelsesudbud
  • At sikre det brede uddannelsesudbud
  • At skabe en platform for udvikling af ungdomsuddannelserne til fremtidens behov
  • At sikre robusthed og fleksibilitet

 

Baggrunden for samarbejdet


Ønsket om at udvikle ungdomsuddannelserne til fremtidens behov er sammen med de faldende ungdomsårgange, og de økonomiske vilkår for ungdomsuddannelserne blandt hovedårsagerne til, at de tre bestyrelser nu indleder et fælles analysearbejde med det formål at klarlægge fordele og ulemper ved et intensiveret samarbejde, herunder en evt. fusion, mellem skolerne.

Det er afgørende for de unge på Sydfyn, at de kan få en ungdomsuddannelse i nærheden af, hvor de bor. Det giver derfor god mening, at de lokale uddannelsesinstitutioner i fællesskab finder ud af at sikre områdets unge en god ungdomsuddannelse. Dette gøres bl.a. ved at sikre en bredere geografisk dækning af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser samt ved at sikre en lokal forankring af udbuddene.

De tre ungdomsuddannelsesinstitutioner vil med det forestående arbejde være med til at opfylde fremtidens behov for relevant ungdomsuddannelse og dermed bidrage til innovation, vækst og udvikling samt velfærd til gavn og glæde for såvel den enkelte unge som for samfundet.

I en verden, der forandrer sig gennem ny teknologi, digitalisering og kommunikationsformer, møder vi konstant nye muligheder og dilemmaer. Forandringerne betyder, at virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner er nødt til at gentænke kompetencer. Samtidig ser vi nye generationer af unge, der konstant har en finger på den digitale puls. Dette stiller krav til, at vi tænker uddannelse på en ny måde.

Medarbejderne på de tre skoler er orienteret om samarbejdet på personalemøder den 31. oktober, og eleverne orienteres fra morgenstunden den 1. november.