25. februar 2022 Facebook LinkedIn Twitter

Samfundsfagselever i EU-debat

I tirsdags deltog fem af vores samfundsfagsklasser i et EU-rollespil, hvor eleverne skulle indtage roller som eksempelvis medlemmer af EU-kommissionen og debattere et fiktivt EU-direktiv med henblik på at blive enige om at præsentere en endelig udgave af direktivet ved den pressekonference, som udgjorde afslutningen på rollespillet. Det var en udfordrende opgave at navigere i EU's ganske indviklede politiske struktur, og der er vist ingen tvivl om, at eleverne blev en hel del klogere på kompleksiteten af det arbejde, som udføres af både politikere og embedsmænd i EU. Vi siger tak til Folketingets EU-oplysning for samarbejdet omkring dette spændende nye initiativ 👏Return til nyhedsoversigten