01. oktober 2019 Facebook LinkedIn Twitter

Sommerferien er lang - brug den fornuftigt

Hver sommer er der mange muligheder for at dygtiggøre sig fagligt: Læs en bog, tag på højskole eller deltag i en sommercamp. Det sidste gjorde 3 elever fra Svendborg Gymnasium, Sofus (3.u), Magnus (3.y) og Bjørn (3.y). Emnet for sommercampen var Stamceller og foregik ved KMEB, der er en forskningsgruppe tilknyttet OUH og SDU. Her fik de både en teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med stamceller og forsøgsdyr.

Et af forsøgene gik ud på at undersøge nedarvningsmønstre i transgene dyr. Dette mønster blev fulgt ved hjælp at GFP-markører. Herunder ses et billede af resultatet af parring mellem 2 heterozygote transgene mus. Som det ses, følger det Mendelsk nedarvning (1:2:1)

KMEB arbejder hovedsageligt med knoglestamceller og undersøger hvordan disse kan differentieres til andre typer af væv. En del af dette arbejde går også ud på at dyrke stamcellerne, så de er klar til forsøg.Return til nyhedsoversigten