Svendborg gymnasium certificeres i Science og Talent 2020

Svendborg gymnasium er blevet certificeret i Science og Talent 2020. Dette sker på baggrund af at gymnasiet har en klar talentstrategi, som de med succes gennem 2019 har formået at iværksætte på gymnasiet. Bag certificeringen står Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats, Science Talenter.

“Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter med interesse for naturvidenskab oplever at blive udfordret og inspireret. Derfor står Science Talenter bag certificeringen “Science og Talent”, som kan tildeles danske gymnasier, der arbejder systematisk og strategisk for at styrke science- og talentindsatsen på gymnasiet”, siger konstitueret talentchef i Astra, Mie Berggreen Høj.

For at kunne certificeres forpligter Svendborg gymnasium sig til at have en talentvejleder samt en talentstrategi for gymnasiets samlede talentindsats. Som en del af talentindsatsen deltager elever fra Svendborg gymnasium også i en række talentaktiviteter med både universiteter og virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus. Herudover deltager elever i nationale konkurrencer og events, som fx Unge Forskere, Projekt Forskerspirer og Biologi OL samt campforløb hos Science Talenter.

Christian Andreasen, der er talentkoordinator ved Svendborg Gymnasium forklarer: Det er vigtigt for Svendborg Gymnasium at vi har fagligt relevante aktiviteter der retter sig mod de elever der har mod og overskud til mere. Disse elever har også krav på at kunne blive udfordret fagligt, så de kan se hvor langt de kan nå. De aktiviteter vi tilbyder, kan noget forskelligt, men fælles for dem alle er at eleverne kommer i direkte kontakt med studerende og forskere fra de danske universiteter og videnstunge virksomheder.

Det er ret spændende at være med på Science Talent camps, udtaler Inge Marie Steen Madsen, der er med på Science Talent camps i fysik og matematik. Niveauet er meget højt når man skal kunne forske i fysik og matematik, men det er utroligt spændende at dykke ned i og det er godt at møde elever fra andre gymnasier der har samme interesser som en selv.

Svendborg Gymnasium har to talentvejledere og tilbyder talentaktiviteter for alle elever, inden for sprog, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

(Læs mere på sciencetalenter.dk)