07. september 2020 Facebook LinkedIn Twitter

Verdens bedste nyheder

På Svendborg Gymnasium er der en frivillig elevgruppe ”Globale Gymnasiers Elevgruppe på SG”, der arbejder med globale forhold. Her til morgen uddelte gruppen avisen ”Verdens Bedste Nyheder” og chokolade til alle skolens elever. Avisen sætter fokus på fremskridt og løsninger på nogle af verdens udfordringer, og avisen blev uddelt over hele landet af 2500 frivillige.

Elevgruppen består af ca 30 elever fordelt på alle alderstrin og en koordinerende lærer. Eleverne mødes jævnligt med hinanden - og med elever på andre gymnasier. De tager på ture rundt i landet og udlandet – fx Indien og Bosnien. De laver også aktiviteter, hvor de indsamler penge til hjælpeorganisationer fx til skolens samarbejdspartner i Indien.

Skolens formål med elevgruppen er at øge elevers muligheder for at tilegne sig de globale kompetencer, der er nødvendige for at forstå og handle i en global verden.Return til nyhedsoversigten