14. september 2020 Facebook LinkedIn Twitter

Videnskabsklubben.dk på Svendborg Gymnasium

Siden 2014 har Videnskabsklubben givet børn mulighed for at gå til videnskab i fritiden, på samme måde som du kan gå til fodbold eller spejder. I klubben er leg, læring, nysgerrighed, eksperimenter og samarbejde på tværs af aldersgrupper i centrum. Klubberne henvender sig til elever i 5. og 6. klasse (miniforskere) og det er gymnasieelever (seniormentorer) der står for undervisningen. I år er det for første gang muligt for elever fra Svendborg og omegn at gå til videnskab, da elever fra Svendborg Gymnasium er med til at oprette en klub, hvor emnet Biodiversitet er omdrejningspunktet. Her kan du lære om naturens mangfoldighed, og hvordan vi bedst bevarer den.

Hvis du går i 8. eller 9. klasse, kan du være med til at undervise i klubben. Så har du titlen juniormentor.

En klub varer 7 uger og de kommer til at ligge onsdage fra 16:00-17:30. Den første klubeftermiddag er onsdag den 21/10, i uge 43.

Der er mere information om Videnskabsklubben og mulighed for tilmelding for både miniforskere og juniormentorer på Videnskabsklubben.dk. Her kan du også se et eksempel på hvordan en klubeftermiddag kan se ud.

Du kan tilmelde dig her: https://www.videnskabsklubben.dk/svendborg-2020Return til nyhedsoversigten