MUS

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

 

MUS er et vigtigt element i dialogen mellem medarbejder og leder og finder sted minimum en gang hvert skoleår.

Skolens MUS-koncept drøftes og evalueres løbende i samarbejdsudvalget, SU, således også det nuværende koncept, som er udarbejdet i samarbejde med Musskema.dk.

Forud for MUS med lærerne overværer nærmeste leder undervisning, som bliver ét af omdrejningspunkterne i samtalen.

Aftaler indgået på MUS følges op i løbende dialog mellem medarbejder og leder.

MUS skema